kontakt@wavebrand.pl14 613 62 98

Polityka prywatności

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy o następującym:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych serwisu wavebrand.pl jest Firma Handlowo-

Usługowa "RADECOMP" Mikus Radosław z siedzibą w Trzciannie, Trzciana 412, 32-733 Trzciana, NIP 8681846818, REGON 121155252.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego, czy ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia,

c) badań jakości obsługi oraz celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia),

d) otrzymywania informacji handlowych, ofert marketingowych, w tym informacji o rabatach i promocjach, na podstawie (art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia), o ile wyrażono na to zgodę,

e) w celu ewentualnego rozpatrywania reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochronie przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit b, c i f Rozporządzenia).

Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia niniejszej zgody lub usunięcia konta na platformie. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z Rozporządzeniem.

Dane odbiorców danych osobowych

Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne dla wykonania umowy, na przykład dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi prawne i dochodzenia należności, operatorom pocztowym i kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązek i konsekwencje niepodania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) Rozporządzenia tj. na podstawie zgody na przetwarzanie, wówczas brak zgody oznaczać będzie niemożność przetwarzania i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych osobowych z naszych baz danych.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Oznacza to, że informacje, które Pani/Pana otrzyma, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób Pani/Pana korzysta z serwisu wavebrand.pl. Dzięki temu będziemy lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Pani/Pana preferencji, potrzeb i zainteresowań.

POLITYKA COOKIES

Definicje

Administrator - oznacza firmę Firma Handlowo-

Usługowa "RADECOMP" Mikus Radosław z siedzibą w Trzciannie, Trzciana 412, 32-733 Trzciana, NIP 8681846818, REGON 121155252.

1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie wavebrand.pl.

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka)

Nie wykorzystujemy mechanizmu plików cookie do przechowania danych osobowych użytkowników naszych serwisów. Zastosowane pliki cookie służą nam do prowadzenia statystyk pozwalających na określenie popularności naszych serwisów oraz do prawidłowego działania strony.

Jakiego rodzaju „ciasteczek” używamy?

– ciasteczka osób trzecich: pliki cookies związane z działalnością systemów informatycznych takich jak joomla, google analytics i twitter. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat przeznaczenia każdego z plików

__utma Zapisywany podczas pierwszej wizyty na stronie, pozwala określić ile było unikalnych odwiedzin na stronie, jest aktualizowany podczas każdej odsłony strony.

__utmz Przechowuje informacje o sposobie w jaki użytkownik trafił na stronę (np. link bezpośredni, wyszukiwarka).

__utmc Służy do przechowywania informacji o sesji. Jest ważny do momentu zamknięcia przeglądarki.

__utmb Używany jest do rozpoczęcia i kontynuacji sesji użytkownika na stronie.

guest_id To ciasteczko używane do identyfikacji na twiterze. Jeśli nie posiadasz konta i nigdy nie odwiedzałeś strony twitter.com serwis przydzieli ci unikalny kod by zarejestrować twoją wizytę.

NID, PREF, BEAT, OTZ Ciasteczka tworzone przez Przycisk Google +1, umożliwiają polecanie stron w sieci Google+.

– ciasteczka sesji: działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają nam określić, że ta sama osoba porusza się ze strony na stronę. Są one dla nas niezbędne, aby upewnić się, że określone części strony działają prawidłowo.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

1. Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

2. Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Serwis internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochroni je przed działaniem osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że serwis internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Newsletter

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa "RADECOMP" Mikus Radosław z siedzibą w Trzciannie, Trzciana 412, 32-733 Trzciana, NIP 8681846818, REGON 121155252. W celu kontaktu z Administratorem należy wysłać wiadomość na adres mailowy: kontakt@wavebrand.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: Trzciana 412, 32-733 Trzciana.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Podczas zapisu do newslettera podaje Pan/Pani swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisania się do newslettera.  Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera, tj. informacji handlowych, aktualnej oferty, informacji o zniżkach i promocjach. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawa użytkownika

  1. Z newslettera może Pan/Pani zrezygnować w każdej chwili. Aby to zrobić wystarczy skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres mailowy: kontakt@wavebrand.pl.
  2. W dowolnym momencie może Pan/Pani zmodyfikować swoje dane. Aby to zrobić wystarczy skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres mailowy: kontakt@wavebrand.pl.Z radością usłyszymy o Twoim projekcie

Teraz Twoja kolej. Napisz do nas i pozwól nam Cię zaskoczyć.

brief

*Dzięki wysłanej wiadomości poznasz nasz pomysł na Twój projekt i orientacyjną cenę naszych usług.

Agencja reklamowa