kontakt@wavebrand.pl14 613 62 98

Dofinansowanie

Firma Handlowo Usługowa RADECOMP Radosław Mikus

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa Firma Handlowo-Usługowa „RADECOMP” Mikus Radosław poprzez wprowadzenie na rynek usług ekologicznego druku reklamowego w wyniku zakupu zestawu poligraficznego, generatora solarnego i energooszczędnego oświetlenia LED.”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 99 992,00 zł. Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług ekologicznego druku reklamowego poprzez zakup innowacyjnego plotera drukującego, generatora słonecznego i energooszczędnego oświetlenia LED oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie 2 etatów do czasu złożenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent projektu Firma Handlowo-Usługowa RADECOMP Radosław Mikus. Lokalizacja operacji Trzciana 234.


5.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Firma Handlowo-Usługowa RADECOMP Radosław Mikus Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z radością usłyszymy o Twoim projekcie

Teraz Twoja kolej. Napisz do nas i pozwól nam Cię zaskoczyć.

brief

*Dzięki wysłanej wiadomości poznasz nasz pomysł na Twój projekt i orientacyjną cenę naszych usług.

Agencja reklamowa